Life at IES Falun

Vardagen på IES Falun

Här på IES Falun ser vi vikten av att ha en rik och trygg miljö, både strukturellt och personalmässigt, så att vi kan stimulera våra elever och erbjuda en utbildning som förbereder dem för framtiden.

Vi söker våra lärare både här i Sverige och internationellt för att hitta de mest framstående pedagogerna, så att vi kan erbjuda våra elever den bästa möjliga miljön för utbildning och kunskap. Det ger också våra elever möjlighet att utforska andra kulturella bakgrunder i sitt lärande.

Biblioteket är centralt beläget i skolan och ger eleverna enkel tillgång till böcker för att läsa och bredda sin utbildning, men också datorer som kan användas i projekt för informationssökning. Biblioteket anordnar också aktiviteter under året, som till exempel World Book Day, tävlingar och boksigneringar. Dessa aktiviteter, tillsammans med andra som våra friluftsdagar, Choice Days och Mentor Days, ger eleverna möjlighet att engagera sig på många olika sätt i sitt eget lärande och i skolan.

Student lounge är öppen varje dag för de äldre eleverna så de kan ta en paus och umgås med sina kompisar utanför klassrummet, och i Junior Club får de yngre eleverna leka, rita, pyssla och designa där bara deras egen kreativitet sätter stopp, och där finns också våra Student Coordinators som stöd och inspiratörer.

Citat från våra elever

“I think it is good here in IES Falun. It has good rules and its a fun school.”

Gabriella, Grade 4

 

“It is good and it’s fun but i want to play more basketball”

Greta Grade 5

(Great news for Greta a basketball court will be built in the playground during the summer)

 

“I think you learn a lot more here than in other schools”

Kristoffer Grade 5

 

“I started here because we knew it was more structured at the English school. It was also a new and popular school many thought was good. It is special at the English school as you learn so much English. It is fun. I think it is a good school with much order.”

Student A, Grade 7