Library

Skolbiblioteket är en viktig plattform för både studenter och lärare. Det är en plats för lärande, tänkande och utbyte av idéer.

Det är viktigt att biblioteket här på IES Falun återspeglar dessa ovanstående punkter, men ibland glöms det bort. I dagens snabba moderna samhälle så blir det lätt att biblioteket ses som en gråzon där det ska vara helt tyst. Där man enbart går in om man ska låna en bok eller sitta tysta och läsa/studera.

Vi vill istället att elever ska se det som en fristad eller en gruva med skatter att upptäcka. Där det ska blandas in frisk luft och en spännande klang i ordet bibliotek.

En ”hot spot” som ses som en samlingspunkt eller mötesplats för skolan.

Med detta i åtanke är det eleverna själva som får vara med i besluten om vilka böcker som ska beställas in, inom rimliga gränser och det finns även tillgång till datorer.

Vi organiserar även kulturella evenemang såsom vårt framgångsrika VIP event som hölls i februari. Samt World Book Day i april där studenter från Leksands Folkhögskola Bokbinderi tillbringade dagen med oss och visade bokbinderi, origami och marmoreringstekniker.

Vi har också haft Poets Corner, konsttävlingar och mycket mer.

Utöver detta så har vi även lunchaktiviteter två gånger i veckan, så som origami club, lathund club chess club och ”Debattera samhälle”.

Vi hoppas att era barn kommer att trivas hos oss och vill spendera tid med oss i biblioteket.

Välkommen