PTA/PSA

Föräldraföreningen på Internationella Engelska skolan i Falun

PTA (Parent Teacher Association) Falun är en ideell förening för föräldrar som har barn på IES i Falun.

Vårt syfte är att bevaka elevernas intressen och behov i skolmiljön, fungera som en länk mellan föräldrar och skolan samt skapa tillfällen för föräldrar att lära känna varandra.

Organiserade tillsammans i en förening kan vi lättare påverka utvecklingen i och runt skolan i kontakter med skolan och, kanske framför allt, med externa aktörer. Ju fler medlemmar vi är, desto bättre.

Styrelsen, PTA-representanter från varje klass och skolrepresentanter träffas några gånger per termin för att diskutera föräldraangelägenheter och aktuella frågor rörande skolan.

Övriga medlemsaktiviteter kommer att genomföras i den omfattning som PTA-representanterna planerar för.

För mer information är ni välkomna att besöka vår hemsida.

Medlemsavgiften

Medlemsavgiften är 100 kr per läsår och familj, där tanken är att pengarna i huvudsak ska gå till barnen.

Avgiften betalas in till föreningens bankkonto eller via Swish.

Konto: Swedbank 8166-1 944564069-2

Swish nr: 123 2825057 (lägg gärna på 1,50 kr för swish-avgiften)

Märk betalningen med ert barns namn och klass.

Skicka även ett e-postmeddelande till styrelsen och meddela ditt namn och din e-postadress samt barnets namn och klass. Detta så att vi kan ha en korrekt och uppdaterad medlemsförteckning och även kontakta våra medlemmar.

Kontakta Oss

Välkomna till oss! Kontakta gärna styrelsen om ni har några frågor.

Websida: www.ptafalun.se

E-postadress: ptastyrelsenfalun@gmail.com