Careers

You must consent to third-party cookies to view this content.

Internationella Engelska Skolan i Sverige letar efter behöriga lärare med engelska som modersmål för att undervisa i engelska, matematik och naturvetenskap. Vissa andra ämnen undervisas också på engelska, men detta varierar från skola till skola. Vi rekryterar även lärare med spanska och franska som modersmål för att undervisa dessa språk på både högstadie- och gymnasienivå. Vi erbjuder dig chansen att arbeta med engagerade skolledare, tydliga riktlinjer och rutiner, en stark och beprövad vision och entusiastiska medarbetare i en internationell miljö. 

De centrala stöttepelarna i vad vi erbjuder våra elever är:

  • Att behärska engelska språket – nyckeln till världen. 
  • En säker och ordnad miljö, där lärare kan undervisa och elever lära sig.
  • Höga akademiska förväntningar.

I "middle-school" går eleverna i skolan i 178 dagar per skolår, och lärarna arbetar 194 dagar. Det normala undervisningskontraktet för lärarna är tjugofyra st 45 minuterslektioner, med 15 minuters förberedelsetid per lektion (totalt 24 klocktimmar). Förutom detta har lärarna olika andra akademiska förpliktelser i skolan (genomsnitt 10 timmar per vecka) såsom extra hjälpklasser, avdelningsmöten och mentorskap med ansvar för sina elever. Mentorlärarna förväntas även ha kontakt med föräldrarna till deras mentorselever varannan vecka. Förutom detta skall alla lärare hålla i en extraaktivitet för eleverna en gång i vecka. 

Alla kontrakt följer nationella och lokala fackförbundsavtal. Lönen står i proportion till dina kvalifikationer och professionella erfarenhet och förhandlas årligen inom ramen för kollektivavtalen.