Food/Lunch

A pedagogical lunch for everyone

Hos oss på Internationella Engelska skolan handlar lunchen inte enbart om att äta. Det är en möjlighet för både elever och lärare att på ett avslappnat sätt umgås tillsammans, vilket även bidrar till en ökad tillit och ett ökat förtroende mellan elever och lärare. Vi anser att lärarnas närvaro och engagemang är en viktig del av lunchrasten för att elevernas miljö ska vara så trygg och lugn som möjligt.

För att säkerhetsställa detta äter våra lärare alltid lunch med eleverna, en pedagogisk lunch.